ارتباط با هیات اجرائی شهرستان بناب
رئیس دفتر نظام مهندسی
مهندس پرویز شهبازی
پست الکترونیکی : ایمیل
شماره تماس : 09143113916
نائب رئیس هیات اجرائی
بهرام داداشی
پست الکترونیکی : ایمیل
شماره تماس : 09144202378
دبیر هیات اجرائی
تراب جلال زاده
پست الکترونیکی : ایمیل
شماره تماس : 09143215122