کارت استخر
شنبه 10 مهره 1395

با سلام
به اطلاع اعضاء محترم نظام مهندسی شهرستان بناب میرساند جهت دریافت کارت استخر که با تخفیف ویژه(به مبلغ28000 ریال ) برای هر جلسه که قابل کسر از کار کرد میباشدلذا از تاریخ 95/07/10لغایت95/07/20 به نظام مهندسی واحد امور مالی مراجعه فرمایند.