شرکت در دوره آموزشی (کار گاه تخصصی بررسی اشکالات رایج در مراحل اجراءدر کیفیت اجراءساختمانهای بتنی
پنجشنبه 4 آذر 1395


بدینوسیله به اطلاع همکاران محترم میرساند (کار گاه تخصصی بررسی اشکالات رایج در مراحل اجراء وعوامل موثر در کیفیت اجرای ساختمانهای بتنی ) که کلاس آموزشی فوق در روز جمعه تاریخ 95/10/03از ساعت 9 الی 13 در محل سالن اجتماعات نظام مهندسی شهرستان بناب برگزار خواهد شد .لذا اعضاء محترم میتوانندجهت ثبت نام به قسمت ثبت نام در کلاس های آموزشی مراجعه فرمایند.لازم به توضیح است که کارگاه آموزشی فوق به صورت رایگان بوده و در پایان گواهی پایان دوره صادر خواهد شد.


زمان ثبت نام کلاس آموزشی از تاریخ 95/09/15 لغایت 95/10/01 در سایت نظام مهندسی بناب خواهد بود.