تبریک صعود افتخار آمیز به قله کاچکار ترکیه
یکشنبه 29 مرداد 1396

 صعود افتخار آمیز مهندس بابک عباسیان،مهندس محسن پیرانه،مهندس فرید جعفر زادهاز اعضاء نظام مهندسی ساختمان شهرستان بناب به قله کاچکار ترکیه را به  این عزیزان و جامعه مهندسی شهرستان بناب تبریک عرض مینمائیم.

هیات اجرائی نظام مهندسی شهرستان بناب