تمدید مهلت دریافت بلیط استخر
یکشنبه 5 شهریور 1396


با سلام .همکاران محترم ،دریافت بلیط استخر تا مورخه96/06/15تمدید گردیده است لذا همکاران محترمی که موفق به دریافت بلیط استخر نشده اند میتوانند به واحد حسابداری جهت دریافت بلیط استخر مراجعه فرمایند. با تشکر نظام مهندسی شهرستان بناب