معرفی اجمالی سازمان
یکشنبه 14 شهریور 1395

تاریخچه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی 

بموجب قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب 1352 و قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب6/6/1365و در اجرای دستور جناب آقای مهندس کازرونی وزیر محترم مسکن و شهر سازی در خصوص تأسیس سازمانهای نظام مهندسی استانها که در سال 1369 صادر گردیده و به دنبال اولین کنگره سازمان نظام مهندسان کشور که در 20 و 21 خرداد ماه سال 1370 در شهر اصفهان و با شرکت سازمانهای نظام مهندسی 11 استان و حضور مقامات سیاسی و اجرائی آن استان به منظور حل و فصل مسائل مشترک سازمانها و با پیام مقام محترم ریاست جمهور کار خود را آغاز کرد و درباره موضوعاتی در چهار محور:
1- فرم تشکیلات سازمانهای نظام مهندسی 
2- روابط سازمانهای مذکور با دستگاههای اجرائی و سایر سازمانهای عمومی و خصوصی 
3- ارائه خدمات تخصصی به اشخاص حقیقی و حقوقی
4- حمایت از اعضاء سازمانها و عرضه خدمات به آنها 
بحث و بررسی و تبادل نظر گردید. اولین اجلاس مجمع عمومی سازمانهای ((نظام معماری و شهر سازی )) و ((نظام ساختمان و تأسیسات)) استان آذربایجا نشرقی متشکل از 664 عضو در تاریخ 19/4/70 در آمفی تآتر دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز تشکیل و با نظارت هیئت نظارت بر انتخابات هیئت مدیره و شورای انتظامی انتخاب بعمل آمد. اولین جلسه هیئت مدیره در تاریخ 8/5/70 تشکیل و انتخابات داخلی را انجام داد و نتیجه انتخابات به شرح زیر اعلام گردید : 

الف- سازمان نظام معماری و شهرسازی

شورای انتظامی

هیئت مدیره

عضو اصلي منتخب مجمع

آقاي مهندس حسين حلي

رئیس هیئت مدیره

آقاي مهندس حسين کارگر

عضو اصلی منتخب مجمع

آقاي مهندس صمد چهاربخش مطلق

نائب رئیس

آقاي مهندس اکبر تقي زاده اصل

عضو اصلی منتخب هیئت مدیره

آقاي مهندس حسين مهرابي

خزانه دار

آقاي مهندس جليل ساعي ليل و نهار

آقاي مهندس پرويز پرتوي

منشي

خانم مهندس فاطمه شربت اوغلي

آقاي مهندس نصرتعلي متين فر

عضو اصلي

آقاي مهندس فريدون حسن زاده

عضو علي البدل

آقاي مهندس کاظم آرائي

ب- سازمان نظام ساختمان و تأسیسات

شورای انتظامی

هیئت مدیره

عضو اصلی منتخب مجمع

آقاي مهندس جعفر کيوانچهر

رئیس هیئت مدیره

آقاي مهندس محمد امين دستمالچي

عضو اصلی منتخب مجمع

آقای مهندس جمشید جمشیدی

نائب رئیس

آقای مهندس انوشیروان سلیمی

عضو اصلی منتخب هیئت مدیره

آقای مهندس حبیب ا... عجمی

خزانه دار

آقای مهندس ابراهیم صومی

عضو علی البدل منتخب مجمع

آقای مهندس یوسف عنصرودی

منشی

آقای مهندس محمد ساسانی

عضو علی البدل منتخب هیئت مدیره

آقای مهندس هوشنگ خواهشی بناب

عضو اصلی

آقای مهندس علی صالحی تبریزی

عضو علی البدل

اقای مهندس سعید پور شریفی


ضمناً هیئت مدیره آقای مهندس حسین کارگر را بعنوان مدیر اجرائی هر دو سازمان انتخاب نمود و فعالیت سازمانهای مذکور با مساعدت آقای مهندس سید صادق موسوی خلخالی، مدیر کل مسکن و شهرسازی رسماً از تاریخ 19/4/70 در استان آذربایجان شرقی در محل ساختمان ادارة کل مسکن و شهر سازی شروع و مراتب به دستگاهها، سازمانها و ادارات کل، فرمانداریها، شهرداریها در سطح استان و کلیة سازمانهای نظام مهندسان سراسر کشور اعلام گردید. و جلساتی با حضرت آیت ا... ملکوتی نمایندة محترم ولایت فقیه و امام جمعة تبریز و استاندار معظم و شهردار تشکیل شد. 
بموجب ابلاغیة شمارة 7356/8-17620 مورخ 11/9/70 وزارت مسکن و شهرسازی، صدور و تمدید پروانه های اشتغال بکار مهندسی و دریافت عوارض مربوط به آنها ، که توسط ادارة کل مسکن و شهرسازی انجام می گرفت ، به سازمانهای مذکورمحول شد. همچنین سازمانها موظف گردیدند که سو.ابق و عملکرد وهمندسین را به دقت بررسی نومده و آن را در پروندة هریک از اعضا منعکس نمایند. 
هیئت مدیره در جلسات مستمر و متعدد به بررسی مسائل مختلف پرداخت، اساسنامه سازمانها و آئین نامة داخلی شورای انتظامی و سایر آئین نامه های مورد نیاز سازمانها و ساختار سازمانی با نظرخواهی از اعضاء تهیه و اساسنامه ها را به مجمع عمومی ارسال نمود. مجمع عمومی در تاریخهای 5/10/70 و 30/11/70 تشکیل جلسه داد. پس از بررسی ها و بحث و تبادل نظر، در جلسة اخیر آنها را تصویب نمود.
هیئت مدیره اقدانات مستمر و پیگیر جهت تهیة محل مناسب برای استقرار دفاتر نظام مهندسان استان بعمل آورد. کارت عضویت برای کلیة اعضاء سازمان تهیه و صادر شد. تشکلهای فنی ایجاد گردید. 7 کمیتة تخصصی شامل سازه و ساختمان، معماری و شهر سازی، تأسیسات، رفاه و تسهیلات، حقوق و برنامه ریزی، انتشارات و روابط عمومی و آموزشی، تحقیقات و کنترل کیفی مصالح تشکیل و اولین خبرنانة سازمان در 1000 شمارگان در فروردین ماه 1371 انتشار یافت و کلاسهای توجیهی مقررات ملی ساختمان و کامپیوتر با استفاده از روشهای سمعی و بصری برگزار شد.
در اوایل سال 72، یعنی قریب به دو سال از شروع فعالیت، سازمان ساختمانی را در بلوار 29 بهمن تبریز - جنب دانشگاه تبریز اجاره نمود و مقارن با عید سعید غدیر خم با حضور جناب آقای عبدالعلی زاده استاندار وقت و معونین استانداری و نمایندگان کحترم تبریز در مجلس شورای اسلامی و مدیران کل استان و مهمانی از جمهوری آذربایجان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی افتتاح گردید.

آقای مهندس محمد امین دستمالچی رئیس هیئت مدیره آمار اعضاء را 777 نفر شامل 613 نفر مهندس راه و ساختمان، 57 نفر مهندس معمار، 80 نفر مهندس تأسیسات مکانیکی و 27 نفر مهندس تأسیسات مکانیکی اعلام داشتند 
در مهر ماه سال 71 آقای مهندس کارگر از سمت مدیریت اجرائی استعفاء نمودند و آقای مهندس امین دستمالی وظائف مدیر اجرائی را نیز شخصاً عهده دار شدند. 
از تاریخ 1/4/74 کنترل طرحهای ساختمانی شامل بخشهای معماری، سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی را سازمان عهده دار شد تا طرحهای ارائه شده به نظام مهندسی در بخشهای مذکور از جنبه های کیفی و ضوابط شهرداری کنترل گردد و در مورد سهمیه بندی حجم کار مهندسین ناظر و نحوة کنترل آنها، مقرر گرید سازمان نظام مهندسی بررسیهای لازم را با همکاری معاونت فنی شهرداری تبریز بعمل آورده و نتیجه را جهت تصویب به هرداری ارائه دهد. 
انتخابات دورة آزمایشی بر اساس قانون مصوب 26/3/71،در تاریخ 17/1/73 با نظارت هیئت نظارت در محل سازمان مسکن و شهرسازی انجام شد. در این تاریخ تعداد اعضاء سازمان به 1012 بالغ شده بود. هیئت مدیره در تاریخ 6/2/73 در یکصد و بیست و هفتمین جلسه، هیئت رئیسه و دو عضو دیگر شورای انتظامی و در تاریخ 21/2/73 شورای مذکور هیدت رئیسة شورای انتظامی را انتخاب نموده و نتیجه به شرح زیر اعلام گردید : 
الف _ هيئت مديره

 

رئیس هیئت مدیره از رشتة ساختمان

آقای مهندس محمد امین دستمالچی

نائب رئیس از رشتة معماری

آقای مهندس حسین کارگر

خزانه دار از رشتة تأسیسات مکانیکی

آقای مهندس احمد فخاری

منشی از رشتة ساختمان

آقای مهندس احمد تجلیل

عضو اصلی از رشتة معماری

آقای مهندس اکبر تقی زادة اصل

عضو اصلی از رشتة تأسیسات الکتریکی

آقای مهندس ارشد محدودی

(عضو اصلی از رشتة تأسیسات مکانیکی (جاگزین رشتة شهرسازی

آقای مهندس علی صالحی تبریزی

عضو علی البدل از رشتة ساختمان

آقای مهندس انوشیروان سلیمی

عضو علی البدل از رشتة معماری

آقای مهندس اصغر سعیدان

ب _ شوراي انتظامي

(-رئیس(منتخب هیئت مدیره از رشتة ساختمان

آقای مهندس حبیب ا... عجمی

(-نائب رئیس ( منتخب مجمع از رشتة معماری

آقای مهندس حسین حلی

(-عضو علی البدل دبیر(منتخب هیئت مدیره از رشتة ساختمان

آقای مهندس محمد ساسانی

(-عضو اصلی (منتخب مجمع از رشتة ساختمان

آقای مهندس پیله ور

(-عضو علی البدل (منتخب مجمع از رشتة معماری

آقای مهندس حسین مهرابی

 

در اوایل سال 1373 آقای مهندس تقی زاده اصل بعنوان مدیریت اجرائی انتخاب شدند
در تاریخ 14/2/74 دفتر نمایندگی مراغه ( اولین دفتر نمایندگی) تأسیس یافت و در همین سال در جلساتی با حضور کارشناسان استانداری، شهرداری، سازمان مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی استان موضوع تعیین ظرفیت کاری مهندسین ( سهمیة خدمات مهندسی اعضاء ) مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید سازمان ثبت ظرفیت را عهده دار شود. 
در سال 74 قطعه زمینی به مساحت 800 مترمربع در منظریة تبریز برای احداث ساختمان اداری خریداری شد و به دنبال موافقت نامه با شهرداری که کنترل نقشه ومدارک ساختمانهای 5 طبقه و بالاتر از سال 72 به سازمان محول شده بود، ساختمانهای جهت کنترل به اضافه نظارت و ثبت ظرفیت کلاً به سازمان واگذار گردید و تز سال 75 بر اساس مجوز شمارة 71/29678 مورخ 30/9/74 استانداری کنترل تأسیسات مکانیکی و برقی برای ساختمانهای 5 طبقه و بالاتر الزامی گردید و این وظیفه نیز به سازمان محول گردید. 
در تاریخ 12/4/74 انتخابات داخلی شورای انتظامی انجام ونتیجه به شرح زیر اعلام گردید:

رئیس

آقای مهندس حسین حلی

نائب رئیس

آقاي مهندس پرويز پيله ور

دبیر

آقاي مهندس حسين مهرابي

عضو

آقاي مهندس محمد ساساني

پس از استعفای آقای مهندس ساسانی از عضویت در شورا، آقای مهندس محمد اسماعیل اکبری جانشین ایشان گردیدند و پس از مدتی با استعفای ایشان آقای مهندس علی آستانه اصل به سمت مذکور انتخاب شدند و با ابلاغ مورخ 21/9/75 رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی، آقای محمد علی شبنم بعنوان عضو حقوقدان تعیین ومعرفی گردید.
در سال 75، سازمان ساختمانی را در خیابان 17 شهریو تبریز خریداری و یک باب ساختمان بعنوان محل کار واحد کنترل و بررسی پروژه ها اجاره نمود.
در تاریخ 19/4/76 دفتر نمایندگی بناب تأسیس شد و در 21/6/76 انتخاب اولین دورة هیئت مدیره بر اساس قانون مصوب 23/12/74 با هماهنگی های لازم با هیئت اجرائی و دستگاه نظارت بر انتخابات در محل سازمان مسکن و شهرسازی بعمل آمد در این مقطع سازمان دارای 1561 عضو بود.هیئت مدیره منتخب در 26/6/76 برای انتخابات داخلی تشکیل جلسه داد و نتیجة این انتخابات در این دوره به شرح زیر اعلام کردیم :

رئیس

آقای مهندس حسین حلی

نائب رئیس

آقاي مهندس پرويز پيله ور

دبیر

آقاي مهندس حسين مهرابي

عضو

آقاي مهندس محمد ساساني

 

رئیس هیئت مدیره بررسی پرونده ها و صدور احکام لازم را تا تشکیل شورای مرکزی و صدور احکام اعضاء منتخب جدید، به همان شورای انتظامی متشکل ازآقایان مهندسین حلی، آستانه اصل، مهرابی و پیله ور محول نمود و در تاریخ 21/3/77 آقایان مهندسین محمد ساسانی، حسین حلی، هوشنگ خواهشی و داود حسن پور کهنموئی را بعنوان منتخبین جهت عضویت در شورای انتظامی سازمان به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نمود و احکام نامبردگان توسط معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان وزارت مسکن صادر شد و از دی ماه سال 77 بلحاظ بازنشستگی آقای شبنم، آقای خلیل کارگر بعنوان عضو حقوقدان از طرف رئیس دادگستری استان معرفی شد. 
در 21/2/77 دفتر نمایندگی مرند و در 13/4/77 دفتر نمایندگی اهر تأسیس یافت. در انتخابات داخلی مورخ 5/7/77 هیئت مدیره، هیئت رئیسة سازمان به شرح زیر انتخاب گردید:

 

رئیس هیئت مدیره

آقای مهندس سعید پور شریفی

نائب رئیس اول و مدیر اجرائی

آقاي مهندس علي آستانه اصل

نائب رئیس دوم

آقاي مهندس مرتضي حاج ميري فلاح

دبیر و خزانه دار

آقای مهندس احمد فخاری

شوراي انتظامي اين دوره متشکل از آقايان

رئیس

آقای مهندس حسین حلی

نائب رئیس

اقای مهندس محمد ساسانی

دبیر

آقای مهند هوشنگ خواهشی

عضو

آقای مهندس داود حسن پور کهنموئی

عضو حقوقدان

آقای خلیل کارگر

 

از تاریخ 30/10/77 شروع بکار نمود
در تاریخ 26/10/77 ساختمان 3 طبق در خیابان 17 شهریور برای واحد خدمات مهندسی اجاره شد. در تاریخ 11/2/78 دفتر نمایندگی میانه تأسیس و در 24/4/78 آزمون هشتین دورة مقررات ملی برگزار شد.
در تاریخ 25/6/78 هیئت رئیسة سازمان به شرح زیر انتخاب شد:

 

رئیس هیئت مدیره

آقای مهندس سعید پور شریفی

نائب رئیس اول

آقای مهندس ارشد محدودی

نائب رئیس دوم

آقای مهندس احمد تجلیل

دبیر و خزانه دار

آقای مهندس احمد فخاری

 

و براساس تصمیم هیئت رئیسه آقای مهندس عبدا... فرج پور از 18/7/78 بعنوان مدیر اجرائی سازمان منصوب گردید. همچنین در سال 78 ساختمان اداری نظام در کوچه شهید مهندس حاج بهروز پور شریفی ( برق لامع سابق )خریداری شده که در 14/11/78 با حضور جناب آقای محمد زاده استاندار وقت افتتاح و دو دستگاه آپارتمان خریداری شده در سال 1375 فروخته شد. تشکیلات سازمان گسترش یافت و واحد های امور اداری، امور مالی و کنترل نقشه و نظارت ایجاد گردید و کتابخانه ای با بیش از 800 جلد کتاب تشکیل یافت و امکن برگزاری کلاسها و دوره های آموزشی در این ساختمان فراهم شد. از تاریخ 25/4/79 واحد کنترل بازرسی و لوله کشی گاز ایجاد گردید.