آخرین مهلت کنترل طراحی در نظام مهندسی شهرستان بناب(قابل توجه طراحان محترم)
دوشنبه 23 اسفند 1395

بسمه تعالی

به اطلاع کلیه دفاتر طراحی و همکاران طراح میرساند آخرین مهلت کنترل طراحی نقشه ها روز چهار شنبه مورخ 25/12/95 میباشد (روز پنجشنبه کنترل طراحی صورت نمیگیرد.)

با تشکر نظام مهندسی شهرستان بناب